A-YASAL REFERANSLAR VE SORUMLULUKLAR

Sitemizde düzeni sağlamak, Sosyal ve spor tesislerinin devamlılığını ve sürdürebilir bir hayat standardına ulaşabilmek için belli kurallar çerçevesinde yaşanması gerekendir. Bu kurallara uyum, komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı , sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda hayatımıza kalite katarak elit bir toplum oluşması sağlanacaktır.

Site sakinleri Medeni kanunda düzenlenmiş komşuluk hukukunu gözeten iyi ilişkiler içerisinde tavır ve davranışlarda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca Kendi bağımsız bölümleri ve gerekse ana taşınmaz ile ortak alanlara ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve yönetim planının emir ve yasaklarına  uymakla yükümlüdürler.

Site Yaşam Rehberimiz, Kurallar ve Yönetim Planımızda bulunan hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 1774 sayılı Kimlik bildirimi Yasası, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu, İcra İflas Kanunu, Site Yönetim Planı ve genel hizmet standart ve prosedürler incelenerek hazırlanmıştır.

Aşağıda detayları paylaşılan kurallara uyulmadığı takdirde yukarıdaki yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar veya tedbirler uygulanmak zorunda kalınabilir.

1- Site kat malikleri ile kiracılarının hakları ile ödev ve sorumlulukları 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda açıklanmış olup, Sitede yüz kızartıcı suç (Hırsızlık, gasp, taciz, v. b … ) işlemiş veya işlemeye teşebbüs etmiş olan, ayrıca Site sakinlerinin sürekli kronik olarak rahatsız eden, uyarılara uymayan ister kiracı olsun ister ev sahibi olsun site sakini,  diğer site sakinlerinin yazılı veya sözlü olarak istenmediği  takdirde siteden tahliyesi konusunda Site Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

2- Sitemiz Yaşam alanında bu kararlara Site Sakinlerimiz uymak ve uygulamak sorumluluğuna sahiptir. Hatta Kat Maliki, kiracı, Site Sakinlerinin misafir ve ziyaretçileri, Site yönetim kurulu ve sakinlerin iş gören olarak görevlendirdiği iş yüklendiği kişiler ve kendi kadrosundaki işçileri ile taşıma işlemleri ile ilgili olan şahıslar, siteye izin alarak kabul edilen satıcılar, servis şoförleri ve site personelleri bu prosedürleri yerine getirmekte birinci (1.) derecede sorumludurlar.

3- Sitemize yaya olarak giriş yaparken telefonla kapı açma sistemini kullanmanız gerekmektedir.(Yaşça büyüklerimiz veya elleri dolu olarak gelen site sakinlerimiz hariç) Yaya giriş kapısındaki güvenlik elemanımız misafirler ve ziyaretçilere yardımcı olmak ve tehlike arz eden kişileri ya da şeyleri engellemek için bulunmaktadır.

4- Aracınızla sitemize giriş yaparken, daha rahat ve beklemeden giriş yapılabilmesi için sitemize yeni taşınan sakinlerimiz de Plakalarını Yönetim ofisine bildirmesi ile uygulamada bulunan OGS (Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi) ile araç geçişleri güvenli bir şekilde sağlanacaktır.

5- Güvenlik görevlilerine ve diğer Site görevlilerine yardımcı olmamız ve anlayış göstermemiz insani bir yaklaşımdır onlar bizlere emek vermektedirler.

6- Yine Sizlerin güvenliği için Sitemize taşınan herkesin ilk 1 hafta içerisinde Yönetim ofisinle temasa geçerek Telefon numarası, e-mail, Tapu, Kira sözleşmesi Ailede kim varsa T.C kimlik numarası eksiksiz teslim etmesi gerekmektedir. Tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin tamamı ile yasal hakkımız olduğunu ve bu belgelerin ilgili muhtarlık, bölge kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler 1774 sayılı Kimlik bildirme kanunun gereğini yerine getirmiş ve iletişim engellerinin önüne geçmiş oluruz.

Sitemiz Yaşam Rehberinde belirtilen kurallarımıza uyulmasını rica eder, Sitemizdeki belli düzeydeki hayat standardının çizgisinin ivme kazanmasını arzu ederiz..

B-TAŞINMA PROSEDÜRLERİ

1- Sitemizdeki dairelerini  satacak veya kiraya verecek olan kat maliklerinin Sitemize yakışır kişilerin gelmesi açısından seçici olmaları hususunda site yönetimine danışması gerekmektedir.

2- Eşya taşıma esnasında Asansör kesinlikle kullanılmayacaktır.

3- Sitemizdeki Dairelerin satılık ve kiralık ilanları 60X60 ebatlarını geçmeyecek ve sitede görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde asılması gerekmektedir.

4- Taşınma zamanı, Taşımayı yapacak firma ya da şahısların araç plakası Site Yönetimine Önceden bildirilmesi, Sitemizde Eşya taşıma zamanı saat 10.00 – 19:00 dur. Taşınma gerçekleşmeden varsa aidat borcunun siteden ayrılan kat maliki tarafından ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde eşya çıkışına izin verilmemektedir.

5- Gerek taşınma sebebiyle , gerekse dairesinde tadilattan kaynaklı koli, strofor , eski eşya, moloz vb. ilgili site sakini tarafından site dışı alanına atılacak / attırılacaktır.

6- Yeni taşınan sakinlerimizin ilgili yasa gereği 20 (yirmi) gün içerisinde ilgili Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli olduğunu önemle hatırlatırız.

C-ORTAK YAŞAM KURALLARI VE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

1- Kat malikleri ve kiracıları veya misafirleri, bağımsız bölümlerinde veya site ortak alanlarında doğum günü hariç diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi cemiyetleri yapamazlar. Özellikle televizyon, radyo vd. müzik aletlerini komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü kullanamazlar.

2- 10.00 – 19.00 saatleri harici tadilat ve tamirat yapamazlar. Tadilat saatleri yapılan tamiratlarda Yönetim ofisine bildirilmesi gerekmektedir.

3- Bağımsız bölümlerinin; balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı vb. şeyler silkemezler, su dökemezler, izmarit ve çöp atamazlar, TV anteni, klima dış ünitesi vb. dış görünüşü bozacak şeyler asamazlar. Çamaşır asma günleri Pazar ve Pazartesi günleridir. Balkonlara yalnızca portatif askılık kullanılır, askılığı diğer günler içeri almaları gerekmektedir.

4- Balkonlarda  mangal v.b şeyler yapılamaz, nargile içilemez.

5- Tüm Ortak Alanlar ve Sosyal Tesisleri; Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine ve Site Yönetim Kurulunca belirlenen kurallara göre kullanmak zorunludur. Site Yaşam Rehberi, Kurallar, Kanunlar gereği belirlenen kurallara uymayan ve uymamakta ısrar edenlere, Site Yönetim Kurulu kararıyla, kabahatler kanunu gereği cezai işlem uygulattırılır. Sosyal tesislerde kumar oynanamaz ve oynatılamaz.

6- Site Sakinleri Blokların ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere ve balkonlarına levha tabela asamazlar. Pencere ve balkonlarını binanın genel görünümünü ve güzelliğini bozacak şekil ve renkte boyayamaz, katlanır cam harici kapatamazlar. Binaya uygun renkte tente taktırabilirler.. Pencere ve balkonlardan kapı açamazlar özellikle en alt katta oturan sakinler giriş kapımız haricinde bahçeye pencere ve balkonunundan merdiven basamak yaparak kullanamazlar. Siteye ait imar projesine aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz. Daire iç duvarları yıkılamaz. Bağımsız bölümlerin dış görünümü ve mimarisinde hiçbir değişiklik yapılamayacağı site yönetim planında açık bir şekilde ifade edildiğinden, sakinlerimizin bu konuda uygulama yapmamaları gerekmektedir. Bu kurallara uymayanların tespiti halinde ilgili kurumdan yapılan aykırılığın giderilmesine dair denetim ve aksiyon alınması talep edilebilecektir.

7- Site geneli, Blok dahili ve balkonlarda yüksek sesle konuşmak, bağırmak, müzik sesi ve diğer her türlü gürültü kirliliği yasaktır. Ayrıca komşuları rahatsız edici şekilde evlerde ses yapmak daire içi ve daire dışı merdivenlerden koşarak ve atlayarak inmek ve Balkonlardan dışardaki kişi ve çocuklarınla bağırarak iletişim kurmak, site içinden balkonlarda oturanlarla yüksek sesle iletişim kurmak yasaktır.

8- Site ortak alanlarında çimlerde futbol ve basketbol oynanması, çocuk parkı ve dinlenme tesisinde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, argo kelimeler kullanmak yasaktır. Çimlerde Bisiklet sürülemez. Ses ve gürültü kirliliğinden dolayı plastik tekerlekli bisikletlerin, Akülü arabalar ve kornası olan bisikletlerin kullanımı yasaktır. Ayrıca Tekerlekli Paten diye isimlendirilen aletlerin düşme ve çarpma tehlikelerinden dolayı sadece Paten alanında kullanılması gerekmektedir. aten alanında bisikletle gezimek yasak olup, Basketbol ve tenis kortunun çabuk yıpranmasına sebep  olduğundan bisiklet, scoter ve kay kayla gezmek yasaktır.

9- Altı (6) yaşından küçük çocukların yanlarında ebebeynleri olmadan olumsuz bir durumla karşılaşma risklerinden dolayı site içinde yalnız dolaşmaları yasaktır. Çocuk Parkı; Sadece 1-12 yaş arası çocukların yaşlarına uygun ilgili oyuncakları kullanması gerekmektedir. Çocuk parkı ve bahçe spor aletleri  kamera ile izlenmekte olup, yanlış kullanım ve zarar verilme olayları tespit edilmesi halinde ilgili sakine gerekli zarar kanuni olarak rücu edilecektir.

10- Sitedeki kilitli alanlara girmek sakıncalı ve yasaktır. Ayrıca Site ortak alanlarımıza zarar verilmesi halinde zarar verenden rücu edilecek olup, sabahtan akşama kadar çocuklarınla ilgilenmeyen güvenli site diye görevlilerin sürekli çocuklarınla ilgilenmelerini isteyen aileler, Kilit altına alınmış yerlere giren her kim zarar görür veya başına ölümcül bir kaza gelirse Site Yönetimi sorumlu değildir. Lütfen çocuklarınızı oynarken kontrol ediniz. Çocuklarınızın emniyetinden öncelikle aileler sorumludur.

11- Site geneli kameralarla izlenen yerlerde, gayrimenkul ve ortak alanlar ile site sakinlerinin araçlarına ve eşyalarına verilen zararlar Duvarlar ve asansör ayak izi ile kirletme  kamera ile tespit edilebilmesi halinde ilgili kat malikine yasal olarak rücu edilecektir.

12- Sitemizde Yürüyüş yapılan yerler ve Site Ortak Alanları; sakinleri rahatsız etmeyecek şekilde yürüyüş amaçlı kullanılmalıdır ve o alanlara kabuklu yemiş, sigara izmariti vb. atılmaması gerekmektedir.

13- Sosyal Tesisler, yeşil alanlar, dinlenme yerleri; Bloklara yakın olduğu için ses yankı yapmakta olup, gürültülü konuşma ve tartışma yapılması yasaktır.

14- Sitemiz geneli, Sosyal tesis ve Ortak alanlarda Alkol ve keyif veren şeyler içmek, satmak ve her türlü içeriği kumar olan oyunların oynanması yasaktır.

15- Sosyal tesisimiz Yönetim tarafından işletilmemektedir. Bu sebepten İşletme yönergesi dahilinde bütün sorumluluk işletmeciye aittir.

16- Sitemizde kavga ve kargaşaya sebebiyet vermemek için, Şikayeti olan kişilerin şikayetçi olduğu kişilere ve konulara direk müdahale etmemesi için site yönetimine veya kolluk görevlilerine yazılı veya sözlü olarak müracaat etmesi gerekmektedir.

17- Site Sakinlerimizin kendilerinde ait Araçlarında zarar olduğunu ve bu zararın site içinde olduğunu gören site sakinlerinin saat aralığını belirterek yazılı veya sözlü müracaatları ile site yönetimine iletmesi üzerine kamera sisteminde inceleme, tespit yapılmasını talep edebilme hakkı bulunmaktadır.

18- Bağımsız bölümlerinde yabani hayvan, güvercin vb gibi etrafa bit yapan hayvanlar ve kümeslerinin bulundurulması yasaktır. Hayvanlar ticari amaçlı barındırılamaz. Yönetim Planımız ve Kat Mülkiyeti kanunu gereği Ortak alanlar ve Bağımsız bölümlerde dahi kedi, köpek ve yabani hayvan beslenmesi yasaktır. Diye açık hüküm bulunmakta olup Bir sakinimizin evinde hayvan beslemesinden dolayı Sitemizde açılan davada Hakim Hayvanın tahliyesine karar vermiş olup emsal teşkil etmektedir.

19- Her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde silah vb. kullanılmaması gerekmektedir, tespit edilmesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine; polise vb. bildirilecek ve imza toplanarak siteden tahliye edilecektir.

20- Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmesi kesinlikle yasaktır.

21-Site geneli ortak alanlarda veya daire içi-balkon vb. yerlerde diğer site sakinlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak veya tartışmak, kavga etmek, argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olup, tespiti halinde referans yasa ve kanunlar kabahatler kanunu gereği gerekli cezai uygulamalar için ilgili birimlere konu havale edilecektir.

22-Depo ve Sığınaklara eşya ve çöp konulması yasaktır.

D-BLOK GİRİŞLERİ VE MERDİVEN BOŞLUKLARI

1- Blok girişlerine ambulans, itfaiye gelebileceğini düşünerek arabalarınızı park etmeyiniz.

2- Blok girişlerine ve Merdiven Boşluklarına görüntüyü bozacak veya hareketi ve temizliği engelleyecek şekilde (engelli arabası harici) çocuk arabası, bisiklet, ayakkabılık, halı, kilim gibi eşyalar bırakılmamalıdır.

3- Bisikletler blok bodrum katta sığınak alanı veya dış alanda bulunan bisiklet park aparatlarına bırakılabilir. Aksi tespit edilir ve blok giriş, merdiven ve hollerinde bulunan bisikletler toplatılacaktır.

4- Bağımsız bölüm kapı önlerine kısa bir süre de olsa dolap, ayakkabı, terlik, şemsiye, moloz vb. gibi eşyalar bırakılmamalıdır. Ortak alanda bulunan her şey atık/çöp vasfında değerlendirilerek toplatılacaktır.

5- Blok giriş ve merdivenlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle konuşulmamalıdır.

6- Blok giriş ve merdivenlerde duvarlar Asansörler temiz tutulmalı, izinsiz ilan v.b. şeyler yapıştırılmamalı, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmemeleri konusunda ebeveynleri özen göstermelidir, Tespit edilmiş bir zararı hangi çocuk yaptıysa ebeveyni zararı tazmin eder.

7- Blok Giriş şifreleri ziyaretçiler ya da sitede ikamet etmeyen kimseler ile paylaşılmamalıdır. Sitemize yeni ikamet etmeye başlayan site sakinimiz Yönetim ofisini aramak suretiyle kendisine teknik personelimizin yardımı ile özel şifre oluşturulması sağlanabilmektedir.

E-BLOK VE DAİRE İÇİ ONARIMLAR ; KURALLAR VE STANDARTLAR
1- Sakinlerimiz tarafından bağımsız bölüm içinde yapılacak onarımlar, hafta içinde 10:00 – 19:00 saatleri arasında yapılmalı,  tatil günlerinde ( Pazar) gürültülü tadilat yapılmamalıdır.

2- Site Personelimiz arızaların giderilmesi hususunda yardımcı olmaktadırlar.Fakat mutlaka Yönetim ofisini aramanız gerekmektedir. İş akışını yönetim ofisi tayin eder.Avize takılması priz takılması vb durumlarda mesai saati dışında yapılarak özel kendileri ücret almaktadırlar.

2- Bağımsız bölüm içinde yapılacak onarım işleri hakkında önceden Site Yönetimine bilgi verilmelidir.

3- Bağımsız bölüm sakinlerince bağımsız bölüm içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde bağımsız bölüm sakini tarafından veya onarımı yapan firma tarafından Site dışına çıkarılmalıdır. ortak alanda mermer ve benzeri kesimler yapılamaz.

4- Bağımsız bölüm içerisinde bina statiğinde tadilata ve hasara sebebiyet verebileceği düşünülen çalışmalar için mutlak surette site yönetimine danışılmalıdır.

5- Bağımsız bölümün statik yapısı dahilindeki kolon ve kirişlere çivi, vida, dübel uygulaması kesinlikle yasaktır.

F-BALKONLAR 

1-Balkonların mümkün olduğunca akan su ile yıkanmaması, balkonların yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmaması için dikkat edilmelidir,

2- Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, çadır, branda, şemsiye, merdiven, reklam afişi vs) ve tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır,

3- Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir,

4- Balkon demirleri sadece alüminyum profil olabilir şekli aslına aykırı yapılamaz 5- Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir,

G-ÇÖPLER

1- Site sakinlerimiz çöplerinizi sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak katların , merdiven ve asansörlere akıtmadan bahçedeki bloğunuza en yakın çöp ünitesine  içine fakat dolu ise en yakın çöp ünitesine atmalıdır.

2- Otoparklarda ve Blok önündeki küçük ahşap çöp bidonları küçük çöp içindir evinizden indirdiğiniz torbadaki çöplerinizi “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır” ,düşüncesiyle etrafa bırakmayınız. Lütfen Size en yakın Çöp Ünitelerinin içerisine atınız.

3- Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler Siteden bağımsız bölüm sakinince siteden uzaklaştırılmalıdır. Geri dönüşüm çöp ünitelerinin yanına çöp koymayınız.

4- Hiçbir şekilde yerlere sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.

5- Çöplerini geliş güzel atan, atmakta ısrarcı olan site sakinimiz kameralardan tespit edilerek kendisine yazılı bildirilecektir.

H-BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR

1- Çiçekler koparılmamalı, çiçeklere zarar verilmemelidir.

2- Çimlerin üzerinde top oynanmamalı, bisikletle dolaşılmamalıdır.

3- Çim alanların üzerinde piknik yapılmamalı ve yemek yenmemelidir.

4- Site yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe alanlarına /yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, meyve ağaç fidanı dikilmemelidir. Sebze dikmek yasaktır.

5- Bahçe katlarının önünde yer alan yeşil alanlar o bağımsız bölüme tahsisli değildir. Ortak alanlar gelişi güzel ve/veya kullanım amacı dışında kullanılamaz. Bağımsız bölüm sakinlerce  peyzaj projesine aykırı herhangi bir ekim ve/veya dikim yapılmamalıdır.

6- Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.

7- Mevcut yeşil alandaki bitkiler kişisel düşüncelerle Site Yönetimine bilgi verilmeden sökülmemelidir. Yerleri değiştirilmemelidir.

8- Yürüyüş için site içindeki yollarının kullanılması ve yeşil alanlarda yürüyüş yapılmaması gerekmektedir.

9- Fıskiyelerle oynanmaması gerekmektedir. Tespit halinde ilgili sakinden bedeli alınacaktır.

I-YÜZME HAVUZLARI ŞELALE VE SÜS HAVUZLARI 

1- Yüzme havuzuna ayak steril havuzuna basarak içeri girilmesi, ayakkabı ile girilmemesi, havuza girmeden duş alınması fakat şampuan kullanılmaması, bone takılması mecburidir.

2- Yüzme havuzunda havuza atlamak, top oynamak, deniz yatağınla girmek, havlu koyarak şezlong tutmak, gürültü yapmak yasaktır.

3- Yüzme havuzu içerisinde ve kenarında cam şişe ve bardakla veya birşey yemek içmek yasaktır.

4- Bağımsız bölümde çalışan yardımcı, bakıcı,sürücü ve hizmetçiler yüzme havuzlarından faydalanamazlar.

5- Misafirler havuzdan faydalanamazlar bu konuda ısrar edilmemesi rica olunur.

6- Bulaşıcı mantar , yara, kesik ve enfeksiyon hastalıkları olanlar havuza giremezler.kullanılması ve

7- Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeli sağlanmalıdır.

8- Havuzda Cankurtaranın talimatlarına uyulması gerekmektedir. Büyük havuzuna çocukların girmesi yasaktır.

9- Havuzlara taş çöp atmak yasaktır. Motorlarına zarar vermektedir. Zarar verenler zararı karşılayacaklardır.

10- Şelale ve süs havuzlarında yüzmek yasaktır ve tehlikelidir.Taş ve çöp atılmamalıdır.

İ-OTOPARKLAR

1- Otoparklarda çizgi dışına park etmeyiniz.

2- Araç kapılarını açarken diğer araca çarpmamak için dikkat ediniz.

3- Azami hız 20 km dir hızlı gitmeyiniz karşınıza her an kendi çocuğunuz çıkabilir.

4- Otopark çizgileri haricine kapı önleri gibi acil  durumda geçilemez. Ambulans, itfaiye gibi,

5-Site içerisine normal kullanım amaçlı Tır,kamyon, pick up, karavan araç park edilemez. Bunun için site dışındaki uygun alanlar kullanılabilir. Site içerisine ancak taşınma, nakliye amaçlı bu tür araçların sadece  saat:10.00-19.00 saatleri arasında girmesine izin verilebilir.

6-Site içerisindeki motorsikletler motorsiklet alanı bisikletler bisiklet alanı haricine park edilemez.

7-Site sakinlerinin özel araçlarını sürücü ehliyeti olmayan çocuklara teslim etmesi veya çocukların izinsiz site içerisinde araçlarını kullanması durumunda kullanıcının ve diğer tüm site sakinlerinin can güvenliği açısından güvenlik personeli ihtara gerek kalmadan aracı durdurur veya bulunduğu yerde hareketsiz kalmasını sağlar.

8-Tüm uyarılara ve bilgilendirmelere rağmen uygunsuz hareketlere devam eden ve bu şekilde araç kullanan site sakinleri Yönetim Kurulu bilgilendirilmek suretiyle güvenlik güçleri haberdar edilir.

9-Site sakinleri LPG li vb. araçlarının her türlü bakım,onarım ve yasalarca öngörülen kontrollerini tam olarak yaptırmak zorundadır.

J-BAHÇE-PEYZAJ VE HAŞERE KONTROL HIZMETLERI UYGULAMA VE STANDARTLARI ;

1- Bahçe ve bitki bakımında 1 personel ile bakım, sulama, çimlendirme, biçme vb. faaliyetler yapılmaktadır.

2- Bahçe ve yeşil alanlarda site yönetim kurulunun sitemizin konseptine uygun olarak onayladığı proje.esas alınarak faaliyet gösterilmektedir.

3- Bahçe ve yeşil alanlar haşereye karşı periyodik olarak ilaçlanmaktadır.

4- Tüm bina etraflarında kemirgen istasyonları ile kemirgenlere karşı mücadele ve koruyucu uygulamalar yapılmaktadır.

5- Düzenli olarak blok ortak alanları ve periyodik olarak sığınak ve depolar ilaçlanmaktadır.

6- Kene, sürüngen hayvanlara ve uçan haşereye karşı ilaçlama ihtiyaç ve talep halinde ve yönetim kurulunun onayını müteakip yapılmaktadır

7-Talep halinde bağımsız bölüm ilaçlama bedeli bağımsız bölüm kullanıcıları tarafından ödenmesi kaydıyla ilaçlama yapılabilecektir.

K-EVCİL HAYVANLAR

1- Site Yönetim Planımız ve Kat Mülkiyeti kanunu gereği Ortak alanlar ve Bağımsız bölümlerde dahi kedi, köpek ve yabani hayvan beslenmesi yasaktır. Diye açık hüküm bulunmaktadır.

2- Bir sakinimizin evinde hayvan beslemesinden dolayı Sitemizde açılan davada mahkeme Hayvanın tahliyesine karar vermiş bulunmaktadır. Site sakinimiz sitemizden taşınmak zorunda kalmış olup Dava emsal teşkil etmektedir.

3- Bağımsız bölümlerinde yabani hayvan, güvercin vb gibi etrafa bit vb gibi yayan hayvanlar ve kümeslerinin bulundurulması yasaktır. Hayvanlar ticari amaçlı barındırılamaz.

4- Bu hususda kesin hüküm olduğundan evcil hayvan yetiştiren site sakinimize uyarı yazısı tebligatı yapılarak yasal süresi dolduktan  sonra ısrarcı olunması halinde dava açılacaktır.

L-ZİYARETÇİ KURALLARI

1- Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin bu rehber ve kurallara uymak zorundadır, bu kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.

2- Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını  (ev veya cep) Site Yönetimine bildirilecektir.

3- Satıcılar, kurye, kamu kurum personelleri, servis araçları, paket servis dağıtan motorlu ve araçlı kişiler de bu kurallara göre hareket edecek ve aksinin tespiti halinde kişi uyarılacak, ilgili yetkilisine bildirilecek, tekrarı halinde siteye alınmayacaktır. İzinsiz reklam görselleri dağıtan firmalar anında uyarılacak, reklam gideri ödenmeden bu tür dağıtımlara izin verilmeyecektir.

M-TEMİZLİK HİZMETLERİ UYGULAMA VE STANDARTLARI

1- Sitemizin temizlik hizmetleri 3 temizlik personeli ile sağlanmakta olup iş planlaması, vardiya çizelgesi, kontrol denetim ve personel eğitimleri site müdürü tarafından yerine getirilmektedir.

2- 12 Blok için 1 görevli bulunmakta olup, Temizlik personelinin çalışma programı ve yapacakları işler site müdürü tarafından belirlenmektedir.

3- Temizlik hizmetleri her faaliyet için periyotlara bölünmüş olup bu faaliyetlerin ilgili periyotlar içerisinde yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple planlı temizlik faaliyetleri dışında talep edilen her faaliyetin yerine getirilmesi yapılan planlamanın uygulanması konusunda aksaklıklara sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle lütfen yapılan temizliğin korunmasına maksimum özen gösterilmesini önemle talep ediyoruz.

4- Bloklarda görev yapan temizlik personeli tarafından uygulanacak temizlik hizmetlerinin planlamaya uygunluğu ve kaliteli yapılıp yapılmadığı site müdürü tarafından denetlenecektir.

N-GÜVENLİK PROSEDÜR, UYGULAMAVE STANDARTLARI

1-Sitenin iki giriş ve çıkış noktası bulunmakta olup Siteye başka bir noktadan giriş-çıkış bulunmamaktadır.

2-Sitemizin güvenliği, 8 özel güvenlik personeli ile sağlanmaktadır. 2 adet giriş kapısında görev yapan özel güvenlik görevlileri, giriş-çıkış kontrolünü sağlayarak siteye yabancı ve art niyetli şahısların girmesine engel olmaktadır.
3. Kapı güvenlik personelimiz site sakinleri haricinde siteye giriş yapmak isteyen bütün şahısların (Ziyaretçi, taşeron, kargo, kurye, tamir personeli, her türlü iş gören v.b.)için ilgili sakinimizden teyit almakta ve teyidi müteakip gerekli işlemleri yaparak girişini sağlamaktadır. Bu uygulama sakinlerimizin güvenliği için yapılmaktadır. Teyit alınmayan şahıslar ne maksatla olursa olsun site içerisine alınmamaktadır.

4- Sitenin iç devriye hizmeti özel güvenlik personeli tarafından 24 saat süresince belirlenmiş periyotla yerine getirilmektedir.

4- Sitemizin otomasyon merkezinde 24 saat kayıt ve takip yapılmaktadır.

5- Site içerisinde tespit edilen olumsuzluklar site yönetimi tarafından ilgili sakinlerimize bildirilmektedir. Bu konuda özel güvenlik personeli tespit, takip ve kontrol görevini devriye hizmeti ile yerine getirmektedir. Sakinlerimize yapılan her türlü bildirimin yine sakinlerimizin güvenliği ile yaşam standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

6- Güvenlik görevlilerine yardımcı olunuz, unutmayınız ki onlar sitemizde kolluk kuvvetlerini temsil etmektedir. Hakaret eden ve Uygun gördükleri şüpheli kim olursa olsun, Kimlik isteme ve kelepçe takmak suretiyle Emniyete bildirme ve teslim etme yetkileri vardır.

7- Sitemiz kameralarla izlenmekte olup personele hakaret ve şiddet tespiti halinde derhal hukuki işlem başlatılacaktır.

O-YANGIN TEDBİRLERİ

1-Yangın’da; duman, yanık kokusu, alev gibi anormal bir durumla karşılaşan kişiler soğukkanlılığını muhafaza etmeli ve paniğe sebebiyet vermeden çevresindeki kişileri ve site müdürünü, güvenliği uyarmalı.

2- Daire içerisindeki bir yangında önce dairenin elektrik sigortaları kapatılmalı, yangın söndürücü tüple yangına müdahale edilmelidir.

3- Anında İtfaiye (110) ile irtibata geçilmelidir.

4- Elektrik yangınlarında su kullanılmamalıdır.

5- Yangın esnasında müdahale eden görevliler dışında bina tahliye edilmelidir. Tahliyeden sonra bahçede görevliler tarafından belirtilen toplanma noktasında toplanılmalıdır.

6- Bina panik ve kargaşa yaşanmadan hızlı bir şekilde boşaltılmalıdır.

7- Yangın yerini terk ederken imkan varsa kapı ve pencereleri kapatılmalı,

8- Binalarından uzun süreli ayrılacak sakinlerimizin ayrılışını yönetime bildirmesi, ayrılışından önce bağımsız bölüm içerisindeki cam ve pencerelerin kapalı durumda bulunduğundan emin olması ve bu süre zarfında bağımsız bölümün yangına karşı kontrolünün sağlanması önleyici tedbir olarak uygulanmalıdır.9- Blok ortak alanlarında ve özellikle balkon ve pencerelerden sigara izmariti atılmamalı, bu izmaritlerin penceresi açık olan başka bir bağımsız bölüme rüzgar etkisi ile girerek yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

10- Blok giriş Kapılarının önüne araç çekilmesi yasaktır. (Ambulans ve itfaiye araçlarını engel teşkil edebilir.)

11- Bahçede yangın çıkaracak herşeyden uzak durulması gerekmektedir.

Ö-KARGO- POSTA- KURYE HİZMETLERİ

1- Kargo ve Posta görevlisi kanalıyla Tebligat işlemi için  Güvenlik Personeli tarafından Site Sakinlerine yönlendirmektedir. Tebligatlar hariç diğer teslimatlar Site sakini Dairede bulunmuyorsa Güvenlik Personelimiz Site Sakini ile bağlantıya geçmekte olup Sakinlerin tekrar kargoya gitmemeleri açısından Güvenlik ofisindeki Kargo ve Posta bölümüne bıraktırılmaktadır.

P-AİDAT ÖDEMELERİ

Sitemizin (avans) aidatlardan başka geliri bulunmamaktadır. Site sakinlerinin kanunen icra işlemlerine maruz kalmaması açısından (avans) aidatlarını geciktirmeden HER AYIN SON GÜNÜNE kadar (Blok ve Daire bilgilerini yazmak suretiyle) İnternetten Eft-Havale, bankamatikten kartla Yönetim ofisinden Kredi Kartına Pos veya ofise bilgilerinizi ileterek mail-order yolu ödemeler yapılabilmektedir.

Hesap Adı:  BAYTUR KORUKENT SİTESİ YÖNETİMİ

Banka Adı:  Ziraat Bankası  (BOSNA CADDESİ/SAKARYA  ŞUBESİ)

İBAN No:    TR0900 0100 2490 9384 9818 5001 

Hesap No:    2490-93849818-5001 

Aidatlarda (Avans) gecikmelerden % 5 Gecikme Bedeli alınacaktır.

Ödemede herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde Yönetim Ofisimizi arayabilirsiniz.

Ofis Çalışma Saatleri :   Hafta içi- (08:30-12:30) – (13:30-17:30)

Cumartesi-(08:30-13:30)

Yönetim Ofisi Sabit Telefon No:    0264 2553012  

Yönetim Ofisi Sabit Telefon No:    0264 2553013 

Güvenlik Ofisi Cep Tel  :               0533 3352313

Yönetim, ihtiyaçlarınızı görüşmek için en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Yorumlar

Diğer Güncel Haberlere İnceleyin