İnsanların ortak paylaşımlarda bulunduğu yaşam alanlarında düzeni sağlamak, anlaşmaz-lıkların çıkmasını engellemek ve herkesin daha mutlu şekilde yaşaması için Site Yaşam Kurallarına uymak gerekir.

Site Yaşam Kuralları ile amaç site sakinlerinin, güvenlik ve huzurunun sürekliliğini sağ-lamak, daha güzel ve yaşanabilir mekânlar elde edebilmek amacıyla uyulması gereken temel kuralların tanımlanmasıdır.

Site dahilinde kullanılan tüm ortak alanlar, taşınabilir ve taşınmaz tüm demirbaşlar kap-sam içerisindedir. Site sakini olmayıp, geçici olarak bulunan kişiler, site hizmetlerinde, sosyal tesislerin işletimin de görev yapanlar dahil olmak üzere site içinde bulunan tüm kişiler Site Yaşam Kurallarına uymak zorundadır.

Davranışlarımızda; özenin, karşılıklı sevgi, saygıyla hoşgörünün, kurallara uymanın bir arada ve toplu yaşamı kolaylaştırma özellikleri olduğunu önemle hatırlatırız.

          I.GENEL KURALLAR:

1.Blok ortak kullanım alanı olan koridor, girişler ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve hareketi engelleyecek şekilde dolap, çocuk arabası, bisiklet, saksı vb. eşyalar koymayınız.

2.Sığınak, çatı aralığı ve yangın merdiven boşluğuna hiçbir malzeme koymayınız.                    (Belirtilen alanlarda bulunan malzemelerin çöp olarak değerlendirileceği ve görevliler tarafından toplanılıp atılacağını unutmayınız.)

3.Kapı önlerine kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyaları bırakmayınız.

4.Kapı önlerine çöp vb. bırakmayınız.

5.Site içinde, koridorlarda gürültü kirliliği yapmamaya özen gösteriniz.                                    (Kapıların sert açılıp kapanması, temizlik yaparken eşyaların çekilmesi, özellikle de 23.00 den sonra komşuları rahatsız edecek gürültüler yapmamaya dikkat ediniz.)

6.Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutunuz, ilan vb. şeyler yapıştırmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önlemek maksadıyla gerekli özeni gösteriniz.

7.Blok giriş kapılarının, devamlı kapalı tutunuz.(PANDEMİ DÖNEMİNDE BU KURAL ESNETİLMİŞTİR.)

8.Balkonlardan dışarı doğru çamaşır asmayınız, balkonlarında çamaşır askılığı dışında bir yöntem kullanmayınız. Pencerelerden, balkonlardan bahçeye halı ve çeşitli kirli örtü silkelemeyiniz. (Pazar-Pazartesi çamaşır asılabilir.)Sigara izmariti ve çöp atmayınız.

9.Dairenizde, siteye zarar verecek arızalar varsa (elektrik-su ve kalorifer boruları sızıntıları –korozyon) mutlaka tamir ettiriniz.

10.Eşya taşırken duvarların çizilmemesine özen gösteriniz.

11.Aracınızı, park için ayrılmış çizgiler arasına sığacak biçimde, düzgün park ediniz. Araçlarınızı blok önlerine veya otopark çizgisi olmayan yol kenarlarına, park etmeyiniz.                      (Bu kurala uyulmadığı taktirde yasal işlem başlatılacaktır.)

12.Balkon ve pencere önlerine saksı, anten çanağı vb. malzemeleri koymayınız.

13.Sitemiz içi, bahçesi ve çevresinde olumsuz ve emniyetsiz gördüğünüz her durumu yönetime bildiriniz.

14.Sitemizin bakım ve onarım hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için, aidat ve diğer ödemeleri-nizi (varsa birikmiş borçlarınızı) geciktirmeden ödeyiniz.(Aidat ödemelerini düzenli yapmayanlara bu hizmet verilmeyecektir.)

15.Ödemelerinizde Blok ve Daire numaralarınızı açıklama kısmına mutlaka belirtiniz.

16.Çocuklarınızı, geç saatlere (23.00) kadar, dışarıda, oyun parklarında yalnız bırakmayınız. Çocuklarınızı, gürültü, taşkınlık ve site sakinlerini rahatsız edecek davranışlarda bulunmamaları konusunda sürekli olarak uyarınız.

17.Çatı ve balkonlara anten takmayınız ve bu konularda yönetime talepte bulunmayınız.

18.Bina dış görünümünü etkileyecek herhangi bir değişiklik yapmayınız.                                       (Lütfen Balkonlarınızı farklı, renkli camlarla kapattırmayınız.)

 1. Dairelerde kedi, köpek, kuş ve balık gibi evcil hayvanlar dışında başka hayvan beslemeyiniz. Site içinde gerekli önlemleri almadan hayvan dolaştırmayınız. Hayvanların tuvalet gereksinimleri için tedbirli olunuz. (Poşet taşıyınız yanınızda) Site ortak kullanım alanlarına (kafetarya, oyun sahaları, çocuk parklarının içi vb.) sokmayınız.(Evcil hayvanlarınızın mutlaka kimlikleri olmalıdır. Kimliksiz evcil hayvanlar, tasmasız, köpek ağızlığı bulunmayan ve yasaklanmış hayvanların  site içerisine sokulması yasaktır.)                    

Blokta veya diğer ismiyle evde evcil hayvan beslemek belirli kurallar çerçevesinde mümkün-dür.  AB Uyum Yasalarına göre hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir.  Buna göre tüm hayvanlar korunma ve barınma hakkına sahiptir. Hayvan sahiplerinin, hayvanlara ait tüm sorumluluk ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekmek-tedir. Bu yükümlülükler yerine getirildiği takdirde  mevzuatımıza göre evcil hayvan olarak kabul edilen tüm hayvanları site içerisinde evcil hayvanlar beslenebilir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5/2 maddesinde belirtilen  “Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.”  hükmüne ve bu konuda belirlenen yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uymak zorundadır.  Aksine davranışlarda Site Yönetimi Tarım ve Köy işleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanmak suretiyle, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşların görüşü alınarak gerekli önlemler ile ilgili uygulama ve yaptırım  hakkına sahiptir.

20.Dairelerinizde rahatsız edici duman ve koku çıkaran uygulamaları kesinlikle yapmayınız.

21.Daire içinde yapacağınız tadilatları saat 10:00-17:00 arasında yapınız.                                       (Pazar günleri gürültüye neden olacak tadilatlar yapmayınız.)

22.Konutunuzda tadilat yaptıracak iseniz, çıkan inşaat atıklarını, poşetler/torbalar içerisine koyulduktan sonra çevrede uzun süre beklemeden site dışarısına çıkarınız.                                              (Bu konudaki sorumluluğun kendinizde olduğunu unutmayınız.)                                                                                     Blok çevresine, asansörlere, merdiven sahanlıklarına ve diğer ortak alanlara çöp atılmamalıdır. (Türk Ceza Kanunu Madde 558)

Daire içinde binanın yapısını riske edecek derecede taşıyıcı duvarın kırılmamalıdır. Zorunlu durumlarda İnşaat Mühendisleri odasının görüşü mutlaka alınmalıdır. (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 19/2)

23.Güvenliğiniz için yeni aldığınız veya sattığınız araçlarınızın plaka numaralarını en kısa zamanda yönetime mutlaka bildiriniz.                                                                                                     (Her daire sakininin 1 araç park etme hakkı vardır.)

24.Site içerisinde veya site çevresinde tehlikeli maddeler taşıyan(yanıcı, patlayıcı, kimyasal) araçların park edilmesine kesinlikle izin verilmemektedir. Bu konuda güvenlik görevlilerini uyarınız.

25.Çocuk oyun parkı aletleri alanlarında, 6 yaşından ufak çocukları yalnız başlarına, refakatsiz bırakmayınız.                                                                                                                                      (Emniyet, sağlık, güvenlik, kaza sorumluluğu, ailenindir. Çocuk oyun alanı aletlerini, 12 yaşından büyük çocuklar kullanamaz, Lütfen, çocuklarımıza, gerekli uyarıları yapınız.)

26.Konutunuzdan uzun süre ayrılacağınız zaman yönetime bilgi veriniz.

27.Sitede görevlendirilen kişilere, görevleri dışında ve mesai saatleri içerisinde özel işler vermeyiniz.                                                                                                                                                 (Site görevlileri ile yaşadığınız problemleri yönetime bildiriniz.)

 1. Bisiklet vb. oyuncaklar ilgili park alanına park edilmelidir.
 2. BLOKTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR” SİTE KURALLARInın ayrılmaz bir parçasıdır.

II.SİTE GİRİŞ KURALLARI:

1.Sitemize, araçla girişlerinizde, Site görevlilerinden giriş, çıkış bariyerlerinin açılmasını talep etmeyiniz.                                                                                                                                             (Site görevlileri, kesinlikle bariyerleri açmayacaktır. Lütfen araçlarınızın plaka numaralarını en kısa zamanda güvenliğe  mutlaka bildiriniz. Herhangi bir problemde yardım isteyiniz.)

2.Ziyaretçi, misafir araçları, site sakininden onay alınmadan siteye  alınmayacaktır.

Misafir araçlar ,  eğer  site içerisinde park yeri varsa içeri alınır. Yoksa site dışına bırakılması istenir.

3.Bir öndeki araç giriş yaptıktan hemen sonra, bariyerler açıkken, lütfen kontrolsüz bir şekilde giriş yapmayınız, bariyerin inmesini bekleyiniz.                                                                          (Bariyerlere çarpma dolayısıyla, araçta veya bariyerlerde oluşabilecek hasarlardan site yönetimi sorumlu olmayacaktır. Ortaya çıkan zarar, zarara neden olan kişiden tazmin edilecektir.)

4.Alışveriş, su, yemek servisleri ve kargo araçları ilgili site sakininin gereksinimleri  dahilinde içeriye alınacaktır.

5.Ticari araçlar ile karavan vb araçlar site içerisine park etmeyecektir. (minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, iş makinası, traktör vb.)

6.Giriş kapısı Bölgesine (kaldırım üzeri veya kenarı) kesinlikle herhangi bir araç park edilmemelidir.

7.Taksi çağırdıktan sonra, güvenliğe bilgi verin, taksi onayı sizin tarafınızdan verilmeden, siteye alınmayacaktır.

III.ZİYARETÇİLERLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 1. Ziyaret edilen daire sakininin onayı alınmadan, ziyaretçilerin siteye girişine izin verilmeye-cektir, (Misafirlerinizi, önceden güvenliğe bildirmeniz, sizlere daha hızlı ulaşım sağlayacaktır. Normal ziyaretçiler ve misafirler; Site sakini tarafından önceden bildirim yapılmadığı takdirde kime geldiği sorulacak, teyit alınarak siteye alınacaktır.)

2.Dairenizde yapılacak tüm tadilatlarla ilgili olarak yönetime, güvenliğe bilgi vermeniz, gelecek çalışma ekiplerine giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacaktır.                                                               (Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler, Site sakininden teyit alınarak ilgili yerlere yönlendirilecektir.)

3.Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınlar veya ev hizmetlisi, çocuk bakıcısı gibi kişilerin önceden bildirilmesi, giriş ve çıkışların sorunsuz olmasını sağlayacaktır.

 1. Tüm yaya girişlerinde valiz buna benzer eşyalar, gerektiği ve şüpheli durumlarda 5188 sayılı Kanun kapsamında Güvenlik personeli tarafından kontrol edilebilecektir.
 1. HAVUZ KURALLARI

1.Havuz girişi ve içerisinde bulunan “havuz kullanım kuralları” na uyulması zorunludur.

2.Site içerisinde bulunan yüzme havuzu her yıl  15 HAZİRAN   ile 15 EYLÜL   arasındaki dönemde  hizmet vermektedir. Bu dönem içersinde havuzun kullanım saatleri 10:00–20:00 olarak belirlenmiştir.                                                                                                                           (Havuz kullanıma bağlı olarak Yönetimin öngördüğü tarihlerde bakıma alınacak; normal şartlarda her pazartesi günü  olmak üzere dip temizliği ve şoklama için kapatılacaktır.)

3.Havuza girişler Site Sakinlerine verilen “kişiye özel” havuz kartları ile giriş  yapılacaktır. Kartlar yönetim ofisine verilen “Form(C)-Aile bilgi formları”nda beyan edilen aile bireylerine göre düzenlenmektedir. Kart sahibinden başkasının kullanmasına izin verilmeyecektir. Havuz kartı olmayan Site Sakinlerinin yönetim ofisine başvurarak kart temin etmesi gerekmektedir. 7 yaş ve daha küçük çocuklar için ebeveynlerinden yazılı muvafakat dilekçesi alınarak kart verilecektir.

4.Havuza giriş yapmadan önce tüm kullanıcıların ilâçlı (hijyenik) ayak havuzlarını kullanması ve duş alarak havuza girmesi havuzun temiz kalması ve kullanıcıların sağlıkları için zorunludur. Havuzun kullanılmayacak şekilde kirlenmesi (alkol veya benzeri kimyasal maddelerin dökülmesi, evcil hayvanların havuza sokulması, havuz bölgesinde insan hayvan dışkısı bulunması gibi) yani suyun değişmesi gereken durumlarda tüm değişim maliyeti bu duruma sebep olan kullanıcıdan tahsil edilecektir.

5.Havuza hiçbir şekilde atlayarak giriş yapılamaz. Yüksek ses çıkartmayınız (bağırıp çağırıp nara atmak vb.), havuz içinde ve dışında insan hayatını tehlikeye atacak biçimde şakalaşmak ve gürültü yapmayınız.

6.Havuz bakım ve kullanım kurallarının takibi “işletme müdürü” sorumluluğundadır. Bu nedenle yapılacak her türlü uyarıya site sakinlerinin uyması ve bu kurallara özen göstermesi gereklidir. Havuz çevresinde bulunan uyarı levhalarına tüm site sakinleri uymak zorundadır.

7.Havuz çevresinin ve içerisinin temiz kalması için tüm kullanıcıların hiçbir şekilde çöplerini havuza ve yerlere atmamaları gerekir.

8.Havuz etrafında cam bardak, şişe vs. kullanımı ve yiyecekle (meyve, bisküvi dahil olmak üzere) havuz bölgesine girilmesi kesinlikle yasaktır. Havuz bölgesinde sigara içilmeyecektir.

9.Havuz kurallarına uyulmaması halinde ilgili site sakini uyarılacak, tekrarı halinde “Yönetim Kurulu” tarafından giriş kartlarının iptali yoluna gidilebilecektir.

 

V.ASANSÖR KULLANIMI:

 1. Asansör kullanma talimatları ve teknik özellikleri, asansör kabinlerinin içlerine konmuştur. (Sakinlerimiz asansörleri bu talimatlar gereğince kullanmalıdır.)
 2. Asansör kabinlerinin içerisinde zıplamak, kirletici maddeler taşımak, yanıcı ve kokulu maddeler taşımak uygun değildir.

3.Asansörde kalan sakinlerimiz kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışmamalıdırlar.                          (Bu husus komşularımızın can güvenliği açısından önem arz etmektedir. Güvenlik aranarak , panik yapmadan yardımın gelmesini bekleyiniz.)

4.Asansörede yük ve eşya kesinlikle  taşınmamaz.

5.Asansör içerisinde sigara içilmemelidir.

6.Asansöre 12 yaşından küçük çocukların tek başına binmesi yasaktır.

7.Asansöre, sahibi tarafından  önlem alınmaksızın, evcil hayvanın bindirilmesi yasaktır.

VI.POSTA VE KURYE HİZMETLERİ:

Ana giriş kapılarında görevli güvenlik personelinin, site sakinlerine gelen posta, kargo ve kurye benzeri evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması gerekmektedir.

VII. TEMİZLİK HİZMETLERİ:

Sitemizin temizlik hizmetleri, 3 kişilik Apartman görevlisi ekibiyle yürütülmektedir. Temizlik ve çöp toplama hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

 1. Blok içlerinin kokmaması ve kötü görüntülere mahal vermemek için; Lütfen kapı önlerine çöp bırakmayınız.

3.Lütfen, çöplerinizi sızdırmayan sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı çöp kutularına taşıyınız.

4.Otoparklar bölgesine veya blok girişlerine çöp vb. şeyler bırakmayınız.

5.Evden çıkardığınız eski eşyalarınızı veya atılacak büyük ebatta malzemelerinizi siteden siz uzaklaştırınız.

6.Temizlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sitemize yakışır bir görüntü açısından lütfen görevlilere ve yönetime yardımcı olunuz.

VIII. AİDATLAR:

1.Aidatlarınızı her ayın son gününe kadar ilgili bankanın şubesine veya site yönetimi tarafından ilan edilecek ödeme organlarını kullanarak yatırabilirsiniz. (Gününde ödenmeyen aidatlara kanunda belirtilen gecikme tazminatı ile gecikme faizi uygulanacak ve iki ay ödememe durumunda icra takibi için yasal işlem başlatılacaktır).

2.Ödeme evrakının açıklama kısmına, ad, soyad, blok no, daire no, mutlaka yazınız yazdırınız.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR:

1.Güvenlik görevlilerine her türlü emanet, özellikle dairelere ait anahtarları bırakmayınız.

2.Site içerisinde hızlı araç kullanmayınız.(Maximum 20km). Uyarılara riayet ediniz. Site içerisinde hız sınırlamasına uyulması esastır. Site içi otoparkta, araç kullanımı sırasında azami dikkat sarf edilmelidir. Yayalar, özellikle çocuklar ve bisikletliler önceliklidir. Site içerisinde kesinlikle ehliyetsiz araç kullanılamaz. Lütfen araçları uygun park ediniz. Kurallara uyulmaması durumunda gerekli yasal işlemler başlatılacaktgır.

(Araçlarda kıymetli eşya, otopark içerisinde şahsi eşya bırakılmamalıdır.)

3.Site görevlileri ve güvenlik elemanları ile yaşadığınız problemleri yönetime bildiriniz

4.Dairenizden uzun süreli ayrılışlarda su, doğal gaz  vanalarınızı kapatınız. (Elektrik şalterini de kapatmanız sizin lehinizedir.)

5.Ortak alanlardaki herhangi bir elektrik arızasını gördüğünüzde site görevlilerine bildiriniz.

6.Dış cephedeki klima dış üniteleri, balkon içinde dışarıya sarkmayacak ve görüntü kirliliği olmayacak şekilde monte edilmelidir.

 1. Sitemizden taşınacak olan daire sakinleri belirlenen gün önceden site yönetimine haber vererek borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir. Taşınma esnasında güvenlik personellerince size bir bilgi formu verilecektir, bu formu tam olarak doldurunuz ve site görevlisine geri teslim ediniz.

8.Taşınma sırasında ortak alanlara verilen zarardan sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

9.Taşınma esnasında yeşil alanlara zarar vermeyiniz, bu konuda nakliyecilerinize nezaret ediniz, koli vb. atıkları çevrede bırakmayınız.

10.Araç içindeki çöpler veya küllükleri, sitedeki çöp kutularına boşaltınız. Otopark bölgelerine boşaltmayınız.

11.Araç yıkama, paspas temizliği, yağ değişimi, çevreyi kirletici onarımları site içerisinde yapmayınız.

12.Lütfen,  çiçekler ve bitkileri koparmayınız, zarar vermeyiniz.

13.Site yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe alanlarına çiçek, çalı formu, bitki, ağaç fidan dikmeyiniz.

14.Mevcut yeşil alanlardaki bitkileri kişisel düşüncelerle site yönetimine bilgi verilmeden sökmeyiniz.

15.Balkon ve korkuluklara çamaşır havalandırma ve kurutma amaçlı halı kilim vs. asmayınız.(Sadece Pazar-P.tesi günleri yapabilirsiniz.)

16.Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmemelidir.

17.Depo ve sığınakların temiz tutulması, bu alanlara, çöp, atık malzeme, vb konulmması önemle hatırlatılır.

Y A P T I R I M L A R

Aşağıdaki yaptırımlar, sitede yaşamın başladığı 2008 yılından şu ana dek yaşanılan olumsuzluk-lardan hareketle derlenmiş ve örnek olarak sunulmuştur. Esas olan; yasalardakine ilâve olarak ihtiyaç duyulan, sitemize özgü kuralların bu sitede yaşamı paylaşan insanlar tarafından konulması ve hep birlikte sahiplenilmesidir. Sitede huzurlu yaşamın anahtarı da budur.

Problem yaşanan alanlar; ’’araç park ihlâlleri,havuz içi ve çevresindeki sıkıntılar,spor tesislerindeki sorunlar, kafeterya ve civarı, ortak alana verilen hasar ve zararlar ile çocukların yaptığı kural dışı davranışlar ve gürültü kirliliği’’ olarak belirlenmiştir.

 

a)ARAÇ PARK İHLÂLLERİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR:

Park ihlâli yapan site sakini 3 kez yazılı olarak ikaz edilir. 3 ncü uyarıdan da sonuç alınamazsa aracın belli bir süre için siteye sokulmamasına yönetim kurulunca karar verilir(3gün,7 gün vs.).Tekrarı halinde yönetim kurulu kararına göre gün sayısı artırılarak yaptırım uygulanır.

 

b)HAVUZLA İLGİLİ YAPTIRIMLAR:

 

1.Kural ihlâlinin derecesine göre 3 defa ikaza rağmen sonuç alınamazsa; havuz kartlarındaki giriş yetkisi bilgisayardan iptâl edilerek geçersiz kılınır, geçici olarak havuza girişleri kısıtlanır(3 gün ile başlanır, tekrar durumuna göre yönetim kurulunca gün sayısı artırılır).

2.Daha ileri derecede kural ihlâli ve tekerrür durumlarında yönetim kurulunca havuza giriş kartlarının iptâli yoluna gidilebilir.

 

c)SPOR TESİSLERİNE İLİŞKİN YAPTIRIMLAR:

 

Spor tesislerimiz, alanlarının kısıtlılığı nedeniyle randevu ile yer ayırtma ve saatlendirme şeklinde işletilmektedir. Randevusuna zamanında gelmeyen grubun sırası iptal edilerek başkasına tahsis yapılacaktır.

 

 d)KAFETERYA ve CİVARIYLA İLGİLİ YAPTIRIMLAR:

 

İşletmeci ile ilgili sorunlar için öncelikle yapılan‘’sözleşme’’ ve sonradan yapılan mutabakat zaptındaki kural ve yaptırımlar dikkate alınacaktır.

 

 e)ORTAK ALANA VERİLEN HASAR ve ZARARLARA İLİŞKİN YAPTIRIMLAR:

Borçlar Kanununa göre herkes yaptığı hasarın zararını ödemek zorundadır. Hasar tespitinden sonra yazılı olarak 7 gün içinde ödenmesi için site sakinine bildirim yapılır. Ödenmediği taktirde 2 kez de ikaz ve hatırlatma yazısı gönderilir. Tüm bunlara rağmen hasar bedelini yatırmayanlar sitenin avukatına havale edilerek bedel icra yoluyla tahsil edilir.

 

 f)ÇOCUKLARIN YAPTIĞI KURAL DIŞI DAVRANIŞLAR ve GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK    YAPTIRIMLAR:

Gürültü ve uygunsuz davranışlar konusunda gelen şikâyetler; bu davranışı sergileyen çocukların ebeveynlerine bildirilir. Davranışların tekrarı halinde site ile sınırlı olarak sosyal haklardan kısıtlamaya gidilebilir.

Mürsel TAÇYILDIZ

Baytur Korukent Sitesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim, ihtiyaçlarınızı görüşmek için en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Yorumlar